Prof.Dr.Salih PAY'ın ULUSAL YAYINLARI

     CV sayfası             ANA SAYFA

 

 

 

 1. Dr. N. Özcan, Dr. M.E. Önde, Dr. S. Pay. Digital kullanan hastalarda görülen aritmiler ve güncel tedavisi. Yeni Tıp Dergisi 9: 23-28, 1992

 2. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay. Kardiyomiyopatiler. Yeni Tıp Dergisi 10: 37-51, 1993

 3. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. B. Koç. Kalp hastalarında operasyon riskinin saptanması. GATA Bülteni 35: 835-847, 1993

 4. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. F. Bulucu. Kalp hastalarında kalp dışı cerrahi. Medikal Network Doktor 2: 41-49, 1994

 5. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. B. Koç. Mitral kapak prolaps sendromu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 22: 113-120, 1994

 6. Dr. Z. Beyhan, Dr. S. Pay, Dr. Z. Çalışkaner. Tiroid nodüllerinde tanı ve tedavi. Medikal Network Doktor 3: 395-403, 1995

 7. Dr. S. Pay, Dr. Y. Baykal, Dr. B. Koç, Dr. K. Sağlam, Dr. H. Çalış. Sydenham koreası (bir olgu nedeniyle). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 15: 272-273, 1995

 8. Dr. Y. Baykal, Dr. S. Pay, Dr. K. Sağlam, Dr. B. Koç, Dr. S. Erikçi, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. F. Kocabalkan. İntihar girişiminde bulunanlarda serum kolesterol düzeyleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 15: 351-353, 1995

 9. Dr. B. Koç, Dr. F. Bulucu, Dr. S. Pay, Dr. N. Özcan, Dr. S. Güreli. Antifosfalipid antikorlar ve antifosfalipid sendromu (iki olgu nedeniyle). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1-2-3: 107-111, 1995

 10. Dr. S. Pay, Dr. M.Tanyüksel, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. Ç. Özdemir, Dr. H. Gün, Dr. V. Özgüven. Kronik lenfositik lösemili bir vakada toksoplazmozis. Yeni Tıp Dergisi 12: 403-405, 1995

 11. Dr. Y. Baykal, Dr. S. Pay, Dr. G. Özet, Dr. T. Ünal, Dr. Ç. Özdemir, Dr. A. Özet, Dr. F. Kocabalkan. Endotelin.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 16: 9-13, 1996

 12. Dr. Y. Baykal, Dr. S. Pay, Dr. K. Sağlam, Dr. B. Koç, Dr. E. Odabaşı, Dr. B. Celasun, Dr. M. Karaayvaz, Dr. S. Erikçi, Dr. F. Kocabalkan. Hipereozinofilik sendrom  (bir olgu nedeniyle). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 16: 168-171, 1996

 13. Dr. İ.H. Koçer, Dr. T. Plevneli, Dr. S. Pay, Dr. M. Turan, Dr. F. Kocabalkan. Sklerodermada kalp tutulumu. GATA Bülteni 38: 17-23, 1996

 14. Dr. Y. Baykal, Dr. R. Mas, Dr. B. Koç, Dr. K. Sağlam, Dr. S. Pay, Dr. H. Erdem, Dr. T. Ünal, Dr. F. Kocabalkan. Kronik karaciğer hastalarında serum kompleman ve immün globulin düzeyleri. Endoskopi 2: 87-93, 1996

 15. Dr. B. Koç, Dr. Y. Baykal, Dr. R. Mas, Dr. B. Toy, Dr. S. Pay, Dr. B. Cömert, Dr. T. Ünal, Dr. F. Kocabalkan. Behçetli hastalarda sinoviyal sıvı özellikleri. GATA Bülteni 38: 342-346, 1996

 16. M. Demiriz MD, S. Pay MD, Z. Çalışkaner MD, Y. Baykal MD, B. Celasun MD, R. Finci MD. Histiocytic cytophagic panniculitis: Report of a case and long-course treatment effects. Turkish Journal of Dermapathology  1-2: 30-33, 1997

 17. Dr. S. Pay, Dr. S. Kiraz, Dr. İ. Ertenli. Diyaliz hastalarında eklem sorunları. Diyaliz ve Nefroloji Bülteni 1: 63-70, 1997

 18. Dr. S. Pay, Dr. M. Çalgüneri. Artritli hastaya yaklaşım. Hacettepe Tıp Dergisi 28: 4-10, 1997

 19. Dr. S. Pay, Dr. N. Özcan, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. A. Kırılmaz, Dr. M. Turan. Prematüre koroner arter hastalarında lipid, lipoprotein ve apolipoprotein bozuklukları. GATA Bülteni 40: 147-152, 1998

 20.  Dr. Z. Çalışkaner, Dr. Y. Baykal, Dr. S. Pay. Hiperimmunoglobulinemi D ve periyodik ateş sendromu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 18: 226-230, 1998

 21. Dr. Z. Çalışkaner, Dr. S. Pay, Dr. Y. Baykal. Primer sklerozan kolanjitin immünogenetiği ve tıbbi tedavi yaklaşımı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 18: 285-291, 1998

 22. Dr. İ. Şimşek, Dr. H. Erdem, Dr. M. Soy, Dr. S. Pay, Dr. A. Dinç. Klasik Poliarteritis Nodoza: Bir olgu sunumu. Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Bülteni 2: 26-28, 1999

 23. Dr. M. Soy, Dr. Y. Üstü, Dr. S. Pay. Tanınız nedir? Sted 9 (1): 11,29, 2000

 24. S. Pay MD, M. Çalgüneri MD, A. Dinç MD, V. Çobankara MD, Ş. Apraş MD. Autoantibodies in patients with primary fibromyalgia. Gülhane Tıp Dergisi 42: 116-120, 2000

 25. N. Özcan MD, S. Pay MD, A. Dinç, MD, M. Serdar MD, M. Yılmaz, MD. Effects of oral estrogen replacement therapy on plasma lipid, lipoprotein and apolipoprotein levels in dyslipidemic postmenopausal women. Gülhane Tıp Dergisi 42: 121-126, 2000

 26. S. Pay. Behçet hastalığı: Etyoloji ve patogenez. Türkiye Klinikleri İmmünoloji Romatoloji Behçet hastalığı özel sayısı. 1(25): 10-18, 2005

 27. S. Pay. Romatizmal hastalıklarda anti-TNF ilaç kullanımı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 26(4): 430-440, 2006