Prof.Dr.Salih PAY'ın BİLİMSEL KONFERANSLARDAKİ KONUŞMALARI

     CV sayfası             ANA SAYFA

   ( logolu konuşmaları powerpoint sunusu olarak indirebilirsiniz)

 

 

1.        Ailevi Akdeniz Ateşi Sempozyumu, 24 Mart 2000, Ankara

AAA Eklem bulguları: Dr S. Pay

 

2.        İç Hastalıkları Günleri, 11-14 Nisan 2000, Ankara

Antifosfolipid antikor sendromu: Dr S. Pay

 

3.        Hastaların ameliyat sürecinde değerlendirilmesi sempozyumu, 4 Nisan 2001, Ankara

Romatoloji hastalarını operasyon öncesi değerlendirme: Dr S. Pay

 

4.        Kristal artropatiler, inflamasyon ve ateroskleroz sempozyumu, 9 Nisan 2001, Ankara

Gut hastalığının tedavisi: Dr S. Pay

 

5.        İç Hastalıkları Günleri, 1-4 Mayıs 2001, Ankara

 Sjögren sendromu: Dr S. Pay

 

6.        RAED Romatoloji eğitim kursu, 25-26 Mayıs 2001, İstanbul

 Omuz ağrılarına yaklaşım: Dr S. Pay

 

7.        İç hastalıkları kanıta dayalı tıp sempozyumu, 18 Nisan 2003, Ankara

Kanıta dayalı tıp açısından osteoporoz tedavisi: Dr S. Pay

 

8.        İç Hastalıkları “Acil Günleri” 20-21 Mayıs 2003, Ankara

Vaskülitlerde acil durumlar: Dr S. Pay

 

9.        2. Anadolu Romatoloji Günleri, 25-29 Mayıs 2003, Marmaris

Osteoartrit inflamatuar bir hastalık mıdır? Dr S. Pay

 

10.     Yaşlılarda romatizmal ağrı ve nedenleri, 4 Aralık 2003, Ankara

Kireçlenme ve tedavisi: Dr S. Pay

 

11.     Denizli Romatoid Artrit Sempozyumu, 2 Nisan 2004, Denizli

Romatoid artritin laboratuar bulguları: Dr S. Pay

 

12.     İnflamasyon: Mekanizmalar-Hastalıklar, 16 Nisan 2004, Ankara

İnflamasyonda hücre migrasyonu ve kemokinler: Dr S. Pay

 

13.     3.Anadolu Romatoloji Günleri 5-9 Mayıs 2004, Gaziantep

Fcg reseptörleri: Dr S. Pay

 

14.     3. Ulusal Geriatri Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Marmaris

Kalsiyum pirofosfat artriti: Dr S. Pay

 

15.     Romatoid artrit kursu, 1-3 Ekim 2004, Antalya

 Erken artrit kavramı. Dr S. Pay

 

16.     Ulusal Romatoloji Kongresi, 31 Ekim-03 Kasım2004, Antalya

Kristal Artritleri: Dr S. Pay

 

17.     V. Temel İmmünoloji Kursu, 21-23 Nisan 2005, Bolu

 Nötrofillerin Edinsel Yanıta Katkısı: Dr S. Pay

 

18.     Osteoporoz Tanı ve Tedavi Kursu, 14-17 Nisan 2005, Antalya

 Sekonder Osteoporoz: Dr S. Pay

 

19.     Osteoporoz Tanı ve Tedavi Kursu, 14-17 Nisan 2005, Antalya

 SERM’ler: Dr S. Pay

 

20.     Skleroderma sempozyumu, 29 Nisan 2005, Ankara

Pulmoner Hipertansiyon: Dr S. Pay

 

21.     Ulusal Romatoloji Kongresi, 30 Ağustos-04 Eylül 2005, Konya

Osteoartrit Tedavisi: Dr S. Pay

 

22.     4. Ulusal Geriatri Kongresi, 31 Ağustos-04 Eylül 2005, Antalya

Sjögren Sendromu Tanı ve Tedavisinde Gelişmeler: Dr S. Pay

 

23.     7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 16-20 Eylül, 2005, Antalya

 Anti-TNF İlaçlarda Tuberküloz riski: Dr S. Pay

 

24.     İç hastalıkları uzmanları romatoloji eğitim kursu, 24-27 Kasım 2005, İzmir

Gut: Dr S. Pay

 

25.     İç hastalıkları uzmanları romatoloji eğitim kursu, 24-27 Kasım 2005, İzmir

Bir bakışta tanı: Dr S. Pay

 

26.     İmmün aracılı inflamatuar hastalıkların tedavisinde multidisipliner yaklamımlar, 2-5 Şubat 2006, Antalya

 Romatizmal hastalıklarda TNF: Dr S. Pay

 

27.     Romatizmal hastalıklarda tedavi yaklaşımları, 17-18 Şubat 2006, İstanbul

 Komplike romatoid artrit olgu sunumları: Dr S. Pay

 

28.     Romatoid artrit patogenezi sempozyumu, 29 Mart 2006, Ankara

Hücre trafiği ve kemokinler: Dr S. Pay

 

29.     10. Behçet hastalığı kongresi, 31 Mart-1 Nisan 2006, İstanbul

 Behçet hastalığında lokal ve sistemik sitokin yanıtı: Dr S. Pay

 

30.     4.Anadolu Romatoloji Günleri 25-28 Mayıs 2006, Antalya

Dendritik hücreler: Dr S. Pay

 

31.     Ulusal Romatoloji Kongresi, 1-5 Eylül 2005, İzmir

Kristal artropatiler: Dr S. Pay

 

32.     5. Ulusal Geriatri Kongresi, 6-10 Eylül 2006, Antalya

Osteoartrit tedavisine tıbbi yaklaşım: Dr S. Pay

 

33.     Romatolojide TNF Antagonistleri 2007 Güncelleme Toplantısı 13-14 Ocak 2007, İstanbul

Kronik Artritte TNF’nin rolü ve Tedavi Açısından Önemi: Dr S. Pay

 

34.     Romatolojide TNF Antagonistleri 2007 Güncelleme Toplantısı 13-14 Ocak 2007, İstanbul

 TNF Antagonistleri ve Malignite: Dr S. Pay

 

35.     3. Ulusal Sepsis Sempozyumu 23-25 Şubat 2007, Kayseri

Toll-Like Reseptörleri ve Antijen Reseptörleri, Dr S. Pay

 

36.     RAED Kış Toplantısı, 2-4 Mart 2007, Kocaeli

TNF Blokerleri ve Malignite: Biyolojik Temeli Nedir? Dr S. Pay

 

37.     RAED Kış Toplantısı, 2-4 Mart 2007, Kocaeli

TNF Blokerleri ve Malignite: Türkiye Verisi Ne Gösteriyor? Dr S. Pay

 

38.     5. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu, 12-15 Nisan 2007, Antalya

Antijenin Tanınması ve sunumunda Dentritik Hücrenin Yeri. Dr S. Pay

 

39.     Klinik Çalışmalar ve Nesnel Tıp II, 13-15 Nisan 2007, Bodrum

Turkish Anti-TNF Registry. Dr S. Pay

 

40.     RAED II. Numune İç Hastalıkları Romatoloji Toplantısı, 12-13 Mayıs 2007, Çankırı

Anti-TNF Ajanlar ve Romatolojideki Yerleri. Dr S. Pay

 

41.     Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin İleri Düzey Eğitim Kursu, 24-27 Mayıs 2007, Antalya

Still Hastalığı ve Hemofagositik Sendrom, Dr S. Pay

 

42.     Romatoloji 2007, 1-5 Eylül 2007, Fethiye

Anti-TNF kullanımı, Türkiye verileri, Dr S. Pay

 

43.     Romatoloji 2007, 1-5 Eylül 2007, Fethiye

 Still hastalığı, Dr S. Pay

 

44.     Romatoloji 2007, 1-5 Eylül 2007, Fethiye

 İnflamasyonda yeni tedavi hedefleri: kemokinler ve diğer moleküller, Dr S. Pay

 

45.     9. Ulusal Dahiliye Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya

 Romatoid Artriti Nasıl Tanırız?, Dr S. Pay