Prof.Dr.Salih PAY'ın KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIKLARI

     CV sayfası             ANA SAYFA

 

   

Prof. Dr. N. Özcan, Hipertansiyon, Ankara, 1995

1. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. Z. Çalışkaner. Gebelikte hipertansiyon. s. 205-224

2. Dr. N. Özcan, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. S. Pay. Sekonder hipertansiyonun diğer nedenleri. s. 379-383

3. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. Z. Çalışkaner. Hipertansif hastalarda cerrahi. s. 384-39

Prof. Dr. N. Özcan, Koroner Kalp Hastalıkları, Ankara, 1997

4. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. Z. Çalışkaner. Koroner kalp hastalıklarında risk faktörleri, korunma ve tedavi. s. 31-58

5. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. Z. Çalışkaner. Lipid ve lipoprotein metabolizması bozuklukları ve tedavi. s. 59-128

6. Dr. N. Özcan, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. S. Pay. Stable angina pektoris. s. 235-296

7. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. Z. Çalışkaner. Koroner kalp hastalıklarında kalp dışı cerrahi. s. 555-562

8. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. B. Koç, Dr. Z. Çalışkaner. Koroner kalp hastalıklarında rehabilitasyon. s. 563-592

Prof. Dr. F. Kocabalkan, Doç. Dr. Y. Baykal, İç hastalıkları günleri, Ankara, 2000

9. Dr. S. Pay. Antifosfolipid Antikor Sendromu. s. 311-329.

Doç. Dr. İhsan Ertenli, Romatizmal Hastalıklara Giriş, Ankara, 2000

10. Dr. S. Pay, Dr. İ. Şimşek. Romatizmal hastalıklarda görüntüleme Yöntemleri. s. 73-80

Doç. Dr. Y. Baykal, Prof. Dr. F. Kocabalkan, Hastaların Ameliyat Sürecinde Değerlendirilmesi, Ankara, 2000

11. Dr. S. Pay. Romatolojik hastaların perioperatif değerlendirilmesi. S. 259-272.

Doç. Dr. Y. Baykal, Prof. Dr. F. Kocabalkan, İç hastalıkları günleri II, Ankara, 2001

12. Dr. S. Pay. Sjögren Sendromu. S. 329-340

Prof. Dr. N. Özcan, Hipertansiyon, Ankara, İkinci baskı-2001

13. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. Z. Çalışkaner. Gebelikte hipertansiyon. s. 283-306

14. Dr. N. Özcan, Dr. Z. Çalışkaner, Dr. S. Pay. Sekonder hipertansiyonun diğer nedenleri. s. 503-512

15. Dr. N. Özcan, Dr. S. Pay, Dr. Z. Çalışkaner. Hipertansif hastalarda cerrahi. s. 513-520

Prof. Dr. İ.H. Koçar, Prof. Dr. S. Erikçi, Doç. Dr. Y. Baykal. İç Hastalıklarında Kanıta Dayalı Tıp, Ankara, 2003

16. Dr S. Pay, Dr. H. Erdem. Kanıta Dayalı Tıp Perspektifinden Osteoporoz Tedavisi. S. 161-170

 

Prof. Dr. İ.H. Koçar, Prof. Dr. S. Erikçi, Doç. Dr. Y. Baykal. Acil İç Hastalıkları, Ankara, 2003

17. Dr S. Pay, Dr. H. Erdem. Vaskülitlerde ortaya çıkan acil klinik tablolar, s. 618-626

Prof. Dr. Y. Karaaslan. Olgu Serisi: Eroziv Osteoartrit, Ankara, 2003

18. Dr S. Pay Olgu 1,2,3, s.4-11

19. Dr S. Pay. Osteoartritte sık görülen klinik prezentasyonlar, s.12-15

20. Dr S. Pay. Osteoartrit inflamatuvar bir hastalık mıdır? S. 16-26


Prof. Dr. Y. Baykal, Prof. Dr. İ.H. Koçar, Fizik Muayene El Kitabı, Ankara, 2003

21. Dr S. Pay Lokomotor Sistem Muayenesi, s.234-248

Prof Dr A. T. Yılmaz, Prof Dr Y. Baykal, Prof Dr H. Tatar, Prof Dr İ. H. Koçar, Prof Dr. D. Şen, Damar Hastalıkları ve Embolik Olaylar, Ankara, 2005

22. Dr S. Pay Antifosfolipid Antikor Sendromu s.06-16

Prof Dr A. Gül. RA Vaka Sunumları Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, İstanbul, 2005

23. Dr S. Pay Erken Artrit 1.bölüm